Welkom bij Bivak Keefheuvel

Hallo Jongens en meiden,

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten de Bivak dit jaar niet door te laten gaan. Reden wat tot deze beslissing heeft geleid zijn de aangescherpte maateregelen omtrent het Corona Virus. We kunnen deze aangescherpte maatregelen mogelijk niet naleven.

De bivakcommissie:

Rick Timmermans
Rik Jan van de Loo
Harm van der Ven
Marco Schoenmakers
Robbie van Houtum
Maud de Kort
Piet van der Velden